Сучасний бізнес в Україні

... інформаційно-довідковий ресурс

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00(0 Голосів)

Загальна система оподаткування

Основним нормативним актом, на базі якого побудовані принципи системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників — є Податковий кодекс України (ПКУ).

Юридичні особи або фізичні особи–підприємці (ФОП) мають можливість обрати загальну або спрощену систему (Єдиний податок) оподаткування.

Загальна система оподаткування складається з сукупності податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що нараховуються у встановленому законами України порядку.

Загальна система оподаткування зоснована і грунтується на загальності оподаткування:

 • кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені Податковим Кодексом України (ПКУ), законами з питань митної справи, податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями ПКУ;
 • рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;
 • невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;
 • презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;
 • фіскальна достатність - встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;
 • соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;
 • економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;
 • нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;
 • стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;
 • рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;
 • єдиний підхід до встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.

Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не передбачено ПКУ, сплаті не підлягають.
Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.

Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до ПКУ Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими радами та радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад у межах їх повноважень, визначених  Конституцією України та законами України.

При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року.

Дану систему оподаткування обирають усі юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які добровільно не обрали іншу систему оподаткування, або для яких встановлені обмеження щодо вибору системи оподаткування. Загальна система оподаткування є найскладнішою у веденні бухгалтерського і податкового обліку.

Загальний рейтинг (0)

Середня оцінка: 0 из 5

Залиште свій коментар

Залишити коментар від імені гостя

0 / 5000 Character restriction
Your text should be in between 10-5000 characters
 • Коментарі не знайдені