Сучасний бізнес в Україні

... інформаційно-довідковий ресурс

Взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби

Після державної реєстрації юридична особа (юрособа) стає на облік. Це робить контролюючий податковий орган відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію (держреєстрацію) юросіб, фізичнихз осіб (фізосіб) - підприємців і громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV. Постановка на облік здійснюється за місцем держреєстрації юрособи. Але для цього мають бути підстави. Які ж вони? Це р. III Порядку обліку платників податків, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 № 1588 (далі - Порядок).

Для того, щоб поставити юрособу і його відокремлені підрозділи на облік в контролюючому податковому органі, спочатку необхідно:

 • Провести держреєстрацію юрособи та його відокремлених підрозділів (за наявності), яка здійснюється відповідно до Закону № 755-IV.
 • Присвоїти коди ЄДРПОУ тим юрособам і їхнім відокремленим підрозділам, відомості про які відповідно до встановлених для них законом особливостей держреєстрації не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру (держреєстру) юросіб, фізосіб - підприємців і громадських формувань (далі - Єдиний держреєстр).

При взятті на облік юрособи, контролюючий податковий орган використовує принцип, який передбачає для платника податків організаційну єдність процедур реєстрації та постановки на облік.

Обмін даними, включаючи запити про держреєстрацію та постановку на облік юросіб, відбувається через взаємодію систем Центрального фіскального органу і Єдиного держреєстру.

Для постановки юрособи на облік, контролюючий податковий орган повинен мати в наявності такі дані:

 • Про держреєстрацію створення юрособи, отримані з Єдиного держреєстру.
 • Про скасування держреєстрації припинення юрособи, отримані з Єдиного держреєстру.
 • Про держреєстрацію створення відокремленого підрозділу юрособи. Це отримані з Єдиного держреєстру документи, які подає юрособа або його відокремлений підрозділ відповідно до вимог р. IV і V Порядку.

За відомостями, що надходять з Єдиного держреєстру повинен здійснюватися контроль. Це стосується коректності використання реєстраційних номерів облікових карток платників податків. У разі визнання відомостей помилковими або неповними, контролюючий орган:

 • Не приймає дані з Єдиного держреєстру і направляє повідомлення про необхідність усунення виявлених недоліків.
 • Інформує платників податків (у випадках виявлення помилок щодо реєстраційних номерів їх облікових карток) про необхідність подання уточнюючих даних.
 • Коригує відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків в Єдиному банку даних юридичних осіб після уточнення відповідних даних.

При постановці на облік відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації використовуються дані з Єдиного держреєстру.

Інші відокремлені підрозділи іноземних компаній, включаючи постійні представництва нерезидента, ставляться на облік після проходження необхідної акредитації (реєстрації, легалізації) відповідно до чинного законодавства:

 • Постійні представництва нерезидента (пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 р. I Податкового кодексу України (ПКУ)) ставляться на облік перед початком власної господарської діяльності. Це реєстрація платником податку на прибуток (визначається розділом V Порядку).
 • Відокремлені підрозділи іноземних компаній, що не займаються господарською діяльністю в Україні та не підпадають під визначення постійного представництва (пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 р. I ПКУ), але підлягають оподаткуванню в Україні, ставляться на облік відповідно до вимог п. 4.2 і 4.4 р. IV Порядку. Додатково (в разі початку господарської діяльності і потрапляння під визначення постійного представництва) такий підрозділ проходить реєстрацію в якості платника податку на прибуток (визначається розділом V Порядку).

Документи, що підтверджують акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії в Україні:

 • Реєстраційне свідоцтво представництва. Видається центральним органом виконавчої влади, відповідальним за економічну політику (Мінекономрозвитку). Це стосується іноземних представництв, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
 • Ліцензія на банківську діяльність для філій банків іноземних держав.
 • Титульна сторінка положення про представництво іноземного банку (копія) подається представництвом іноземного банку. Вона повинна бути підписана уповноваженою особою Національного банку України та засвідчена печаткою банку та його Секретаріату Правління. Плюс пред'являється оригінал сторінки.
 • Документи, що підтверджують акредитацію (реєстрацію, легалізацію, отримання згоди, створення і ін.) для інших відокремлених підрозділів нерезидентів в Україні.

Відомості про відокремлені підрозділи іноземних компаній, які ставляться на облік, вносяться до Реєстру платників податків – нерезидентів.

Обліку контролюючих органів підлягають:

 • Угоди, пов'язані з розділом (розподілом) продукції (р. V і XVIII ПКУ).
 • Угоди, пов'язані з управлінням майном і договори про спільну діяльність в Україні (без створення юрособи). Це стосується поставки товарів і надання послуг, оподаткування яких здійснюється відповідно до р. V ПКУ. Виняток становлять договори, які відповідають вимогам, зазначеним у другому реченні другого абзацу п. 5 п. 180.1 ст. 180 р. V ПКУ.

Такі угоди і договори контролюються шляхом взяття на облік як платників податків уповноважених осіб (керуючий майном, інвестор, оператор багатосторонніх угод). А всі документи щодо угод і договорів зберігаються в облікових справах уповноважених осіб.

Для того, щоб угода або договір поставити на облік, контролюючий орган повинен:

 • Отримати від уповноваженої особи документи відповідно до п. 4.5 р. IV Порядку (при розподілі продукції).
 • Прийняти рішення про реєстрацію уповноваженої особи в якості платника податку на додану вартість (платник ПДВ) і одержувача документів відповідно до пп. 4.6, 4.7 р. IV Порядку (договори про спільну діяльність і управління майном).

Після того, як перераховані вище угоди і договори будуть поставлені на облік, вони включаються до відповідного реєстру договорів (спільної діяльності, управління майном та угод про розподіл продукції).

Усі які у контролюючий орган відомості щодо постановки на облік (реорганізації, внесення змін, перереєстрації) юрособи фіксуються в реєстраційному журналі (форма № 2-ОПП Додатка I Порядку). Далі діє регламент обробки документів. При цьому використовується спеціалізоване програмне забезпечення. Відомості потрапляють Єдиний банк даних юридичних осіб.

Контролюючий орган ставить юрособа на облік в день приходу даних з реєстраційної картки (надає держреєстратор). Також може бути надана заява юрособи. В цьому випадку контролюючий орган ставить платника податків на облік відповідно до дати внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб (обліковий номер такий же, як і порядковий номер у держреєстратора або в журналі за формою № 2-ОПП).

Відомості про юридичних осіб та їх відокремлених підрозділах, які стали на облік, в цей же день передаються до Єдиного держреєстру із зазначенням: дати і номера облікової записи та ідентифікаційного коду контролюючого органу, що взяв платника податків на облік.

Відомості про юридичних осіб та їх відокремлених підрозділах, які стали на облік, повинні бути підтверджені випискою з Єдиного держреєстру. Такий документ видається юрособі і його відокремленому підрозділу (уповноважена особа) або надсилається поштою відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

Після того, як юрособа стане на облік, воно вважається:

 • вибрали загальну систему оподаткування, якщо не робилося інших дій відповідно до чинного законодавства;
 • платником податку на прибуток - для юросіб, які є резидентами;
 • платником податку на прибуток відповідно до розділу V Порядку - для постійних представництв нерезидентів.

Відомості про юридичних осіб та їх відокремлених підрозділах, які стали на облік, але дані про яких, в силу особливостей держреєстрації, не містяться в Єдиному держреєстрі, підтверджуються довідкою контролюючого органу (Додаток 2 Порядку). Це саме можна сказати і до договорів про спільну діяльність та управління майном.

Така довідка видається юрособі і його відокремленому підрозділу (уповноважена особа) або надсилається поштою відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

Інвестор або оператор, який поставив на облік угоду про розподіл продукції, отримує реєстраційне Свідоцтво інвестора та угоди про розподіл продукції (форма № 4-УРП Додатка 3 Порядку). Документ складається в двох примірниках. Один отримує юрособа, другий зберігається в обліковій справі платника податків.

Видача Свідоцтва реєструється в спеціальному реєстраційному журналі (форма № 14-ОПП Додатка 4 Порядку). Яких-небудь додаткових реєстрацій при цьому більше не потрібно. Дія Свідоцтва поширюється на всю територію України.

Відносно некомерційних організацій, що мають бюджетне фінансування без відкриття поточних рахунків, обслуговування яких (оплата праці та податкові перерахування) здійснюється через централізовані бухгалтерії. Такі установи включаються до Єдиного банку даних юридичних осіб з ознакою «не є платником податків». При цьому дата постановки на облік як платника податків, не вказується.

Постановка на облік некомерційних організацій, зміна їх облікових даних, зняття з обліку (заява за формою № 1-ОПП Додатки 6 Порядку і форма № 12-ОПП додатку 5 Порядку) здійснюється контролюючим органом з подачі самого установи та централізованої обслуговуючої бухгалтерії, яка підтверджує факт такого обслуговування і подає інші документи відповідно до чинного законодавства (п. 4.1 р. IV Порядку).

Загальний рейтинг (0)

Середня оцінка: 0 из 5

Залиште свій коментар

Залишити коментар від імені гостя

0 / 5000 Character restriction
Your text should be in between 10-5000 characters
 • Коментарі не знайдені