Сучасний бізнес в Україні

... інформаційно-довідковий ресурс

Які документи потрібно подавати при реєстрації юридичної особи

Пакет документів, який потрібно подати для державної реєстрації юридичної особи, повинен відповідати вимогам ст. 17 Закону України «Про держреєстрацію юросіб, фізосіб - підприємців і громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.

Необхідно надати:

 • Реєстраційна заява встановленого зразка про створення юридичної особи. Якщо юрособа створюється шляхом поділу існуючої компанії, то додатково додаються матеріали, що підтверджують приналежність знов реєстрованого підприємства правонаступнику.
 • Заява про вибір спрощеної системи оподаткування (ССО).
 • Добровільна реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ). Ця заява подається за бажанням.
 • Заява про віднесення юрособи до неприбуткових організацій (включення до відповідного Реєстру). Ця заява подається при необхідності.
 • Протокол рішення установчих зборів, з'їзду, конференції (оригінал і копія, завірена нотаріально) про створення юрособи або відповідне рішення уповноваженого державного органу (якщо передбачено чинним законодавством).
 • При створенні громадського формування потрібно надати підтвердження відповідності положень статуту юрособи його фактичним цілям. Створювана організація повинна бути самостійною, навіть, якщо є структурною одиницею іншої юрособи.
 • Список керівників та представників громадського формування, що включає перелік всіх їх персональних і контактних даних (П.І.Б., дата народження, картка платника податків, місце проживання, телефон, електронна пошта).
 • Якщо реєструється політична партія, тоді необхідно надати її програму.
 • Підписний лист громадян України про створення політичної партії. Форма такого документа встановлюється Міністерством юстиції України.
 • Підтвердження сплати адмінсбора, якщо це необхідно (ст. 36 Закону № 755-IV).
 • Якщо в складі засновників юрособи є громадянин/громадяни іноземної держави, то знадобиться підтвердження його/їх місцезнаходження. Це може бути виписка з відповідного реєстру (банківського, торгового, судового).
 • Якщо юрособа створюється шляхом поділу, злиття, виділення або іншого перетворення, то подається передавальний акт або розподілений баланс (оригінал або копія, завірена нотаріально).
 • Реєстрація змін про юридичну особу в результаті виділення здійснюється на підставі підтверджувальних документів. Відомості про це вносяться до Єдиного державного реєстру.
 • При створенні нової юрособи на базі такої, що закривається в результаті злиття або поділу компанії, подаються документи на держреєстрацію припинення діяльності юрособи.
 • При реєстрації профспілки необхідно подати список її членів, які взяли участь в з'їзді, конференції, загальних або установчих зборах цієї організації.
 • Список учасників з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки.

Додатково
Якщо юрособа зареєстрована до 01.07.2004, але дані про це відсутні в Єдиному держреєстрі, то для включення необхідних відомостей до Єдиного держреєстру потрібно буде подати відповідну заяву встановленого зразка.

Пакет документів, який потрібно подати для державної реєстрації змін, що додаються до відомостей про юрособу (вносяться до Єдиного держреєстру):

 • Реєстраційна заява встановленого зразка про державну реєстрацію змін, що додаються до відомостей про юрособу (вносяться до Єдиного держреєстру).
 • Рішення керівника органу юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально) про реєстрацію змін, внесених до Єдиного держреєстру. Сюди не відноситься інформація, що містить відомості про кінцевих бенефіціарів юрособи (персональні та контактні дані про засновника, якщо в якості такого виступає юридична особа).
 • Якщо вносяться зміни до відомостей, що стосуються політичних партій і громадських об'єднань, то повинен бути наданий реєстр (список) учасників засідання (зборів) органу юрособи, який уповноважений приймати управлінські рішення.
 • Правомірність рішення громадського об'єднання формувати перелік змін для внесення до Єдиного держреєстру повинна бути підтверджена відповідними документами такої організації.
 • Список керівників та представників громадського формування, що включає перелік всіх їх персональних і контактних даних (П.І.Б., дата народження, картка платника податків, місце проживання, телефон, електронна пошта).
 • Якщо в список засновників юрособи вноситься громадянин/громадяни іноземної держави, то знадобиться підтвердження його/їх місцезнаходження. Це може бути виписка з відповідного реєстру (банківського, торгового, судового).
 • Підтвердження сплати адмінсбора, якщо це необхідно (ст. 36 Закону № 755-IV).
 • Якщо вносяться зміни до установчого договору юрособи, то повинна бути надана нова редакція цього документа.
 • Розділовий баланс або передавальний акт (оригінал або копія, завірена нотаріально) для внесення змін в дані юрособи, якщо його правонаступником є ​​зареєстроване юрособа.
 • Рішення керівника органу юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально) про вихід засновників зі свого складу; заяву фізособи у разі його виходу зі складу засновників з нотаріальним підтвердженням підпису на документі; підтвердження передачі частини (частки) в статутному капіталі або пайовому фонді юрособи; рішення керівника органу юрособи в разі примусового виведення учасника (одного із засновників) зі складу засновників юрособи або свідоцтво про смерть такого (ксерокопія), визнання фізособи безвісти зниклим за рішенням суду; внесення змін до складу засновників юрособи.
 • Заява про вибір спрощеної системи оподаткування (ССО); добровільна реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ); заява про віднесення юрособи до неприбуткових організацій (включення до відповідного Реєстру). Ця заява подаються за бажанням при зміні установчих документів юрособи.
 • Якщо член керівництва громадського формування (за винятком першого керівника) припиняє або зупиняє в ньому своє членство, то такою особою має бути подано відповідну заяву. Копію цього документа потрібно подати для державної реєстрації змін, що вносяться до відомостей про юрособу (вносяться до Єдиного держреєстру).

Пакет документів, який потрібно подати для держреєстрації переходу юрособи на діяльність відповідно до модельного статуту:

 • Реєстраційна заява встановленого зразка про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа юрособи на діяльність відповідно до модельного статуту.
 • Рішення керівника органу юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально) про перехід на діяльність відповідно до модельного статуту.

Пакет документів, який потрібно подати для держреєстрації переходу юрособи з модельного статуту на діяльність відповідно до власного установчого документу:

 • Реєстраційна заява встановленого зразка про державну реєстрацію переходу юрособи з модельного статуту на діяльність відповідно до власного установчого документу.
 • Рішення керівника органу юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально) про перехід юрособи на діяльність відповідно до власного установчого документу і затвердження цього документа.
 • Установчий документ (статут, протокол зборів) юрособи.

При виділенні юрособи необхідна держреєстрація. Для цього знадобиться рішення учасників або органу управління юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально) про його виділення.

Рішення про виділення юрособи також вимагає держреєстрації. Для цього також знадобиться рішення учасників або органу управління юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально) про його виділення.

Учасники, керуючий орган юрособи або уповноважений державний орган можуть прийняти рішення про припинення юрособи. Пакет документів, який потрібно подати для держреєстрації рішення про припинення юрособи:

 • Рішення учасників, керуючого органу юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально) або уповноваженого державного органу про припинення юрособи.
 • Документ (оригінал або копія, завірена нотаріально) з затвердженим списком комісії (реорганізаційної, ліквідаційної) по припиненню юридичної особи або його ліквідатором. Списки повинні включати всі персональні та контактні дані учасників (П.І.Б., дата народження, картка платника податків, місце проживання, телефон, електронна пошта, відмітка в паспорті для осіб, які відмовилися через свої релігійні переконання від реєстраційного номера платника податків). Крім цього надається документ із зазначенням наявності чи відсутності у юрособи кредиторів (із зазначенням термінів заявлених вимог) на момент припинення юрособи.

Учасники, керуючий орган юрособи або уповноважений державний орган можуть прийняти рішення про скасування припинення юрособи. Для держреєстрації необхідно буде надати рішення учасників, керуючого органу юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально) або уповноваженого державного органу про скасування припинення юрособи.

Учасники, керуючий орган юрособи або уповноважений державний орган можуть прийняти рішення про внесення змін до складу комісії (реорганізаційної, ліквідаційної) по припиненню юридичної особи або до її ліквідатора. Для державної реєстрації змін необхідно буде надати рішення учасників, керуючого органу юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально) або уповноваженого державного органу.

Пакет документів, який потрібно подати для державної реєстрації припинення юрособи при її ліквідації на підставі рішення учасників, керуючого органу юрособи або уповноваженого державного органу про припинення юрособи або при її банкрутстві:

 • Реєстраційна заява встановленого зразка про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 • Архівна довідка про прийняття документів довгострокового зберігання (видає архівна установа).

Пакет документів, який потрібно подати для державної реєстрації припинення юрособи при її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше терміну закінчення вимог, заявлених кредиторами:

 • Реєстраційна заява встановленого зразка про припинення юрособи при її реорганізації.
 • Розподільчий баланс (оригінал або копія, завірена нотаріально) при поділі юрособи.
 • Передавальний акт (оригінал або копія, завірена нотаріально) при перетворенні, злитті або приєднанні юрособи.
 • Архівна довідка про прийняття документів довгострокового зберігання (видає архівна установа) у разі припинення юрособи в результаті поділу, злиття або приєднання.
 • Документи для держреєстрації створення юрособи - в разі припинення юрособи в результаті перетворення.
 • Документи для державної реєстрації змін до відомостей про юрособу, які містяться в Єдиному держреєстрі - в разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Пакет документів для держреєстрації рішення про припинення банку при ухваленні рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб:

 • Рішення (копія) Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.
 • Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду.
 • Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку.

Пакет документів для держреєстрації створення відокремленого підрозділу юрособи:

 • Реєстраційна заява встановленого зразка про створення відокремленого підрозділу юрособи.
 • Рішення керівника органу юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально) про створення відокремленого підрозділу.

Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юрособи, що містяться в Єдиному держреєстрі, необхідно подати заяву встановленого зразка про реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юрособи, що містяться в Єдиному держреєстрі.

Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юрособи подається відповідна заява встановленого зразка.

Представник юрособи, що подає документи на держреєстрацію, повинен підтвердити свої повноваження, надавши відповідне рішення юрособи (оригінал або копія, завірена нотаріально). Виняток становлять випадки, коли дані про представника юрособи та його повноваження є в Єдиному держреєстрі.

При відсутності підстав для призупинення розгляду документів і/або відмови в держреєстрації держреєстратор проводить реєстраційну дію, в тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди, шляхом внесення відповідного запису до Єдиного держреєстру.

За результатами проведеної держреєстрації держреєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного держреєстру вносить відомості до цього реєстру і формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного держреєстру розміщується на порталі електронних сервісів в день проведення держреєстрації.

Загальний рейтинг (0)

Середня оцінка: 0 из 5

Залиште свій коментар

Залишити коментар від імені гостя

0 / 5000 Character restriction
Your text should be in between 10-5000 characters
 • Коментарі не знайдені