Сучасний бізнес в Україні

... інформаційно-довідковий ресурс

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00(0 Голосів)

Що потрібно для оформлення ЕЦП юридичною особою

Для того, щоб оформити і отримати ключ ЕЦП, юридична особа надає такі документи:

 • Реєстраційну картку затвердженого зразка. Документ подається в двох примірниках. При цьому юрособа дає згоду на обробку персональних даних.
 • Якщо ЕЦП оформлюється більш ніж для двох чоловік, то заповнюється Додаток до Розділу 2 Реєстраційної картки. Документ подається в двох примірниках.
 • Статут або інший установчий документ юридичної особи. Це може бути рішення загальних зборів або установчий договір. Подається оригінал документа або його копія, завірена нотаріально.
 • Підтвердження належності підписантів до юрособи (крім керівника). В якості підтверджуючих документів можна надати копію наказу про призначення на таку-то посаду або трудовий контракт/договір.
 • Дозвіл на прийом на роботу іноземних громадян та осіб без громадянства, або службові картки на них (якщо такі є).
 • Копії сторінок паспорта з відмітками (місце проживання та ін.), Або копію паспорта громадянина України з відміткою про проживання за кордоном. Такі документи завіряються особистим підписом власника.
 • Вид на проживання (завірена власником копія ПМП або ТМП) або цивільний паспорт іншої держави (для іноземців). Надається оригінал паспорта та копія, перекладена на українську мову і завірена нотаріально.
 • Документ, що підтверджує зміну прізвища підписувача (копія).
 • Картка платника податків (завірена власником копія). Або копія сторінки українського паспорта, де вказано реєстраційний номер картки платника податків (Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затверджене наказом Міндоходов від 10.12.2013 №779). Якщо ж підписант з релігійних міркувань відмовилися від отримання картки платника податків, то має бути надано підтвердження такої відмови (копія сторінки паспорта з відповідною відміткою).

Увага!
Якщо підписант з релігійних міркувань відмовився від отримання картки платника податків, то її копія не подається.

Оформлюється ЕЦП в регіональних представництвах АЦСК ІДД ДФС, розташованих в межах області, на території якої зареєстровано юрособа.

Інтереси заявника в АЦСК ІДД ДФС може представляти довірена особа на підставі відповідної довіреності, де вказуються повноваження на вчинення необхідних дій, пов'язаних з реєстрацією ЕЦП. Також надаються копії сторінок паспорта повіреного, завірені власником, з необхідними відмітками (місце проживання та ін.).

Представник юрособи має бути наділений правом від її імені укладати договір на оформлення ЕЦП. Ця позиція відображається в довіреності.

При подачі документів від імені юрособи довірена особа має бути ідентифікована. Надається документ, що засвідчує особу.

Це може бути:

 • паспорт громадянина України;
 • цивільний паспорт іншої держави (оригінал плюс завірена нотаріально копія з українським перекладом);
 • паспорт громадянина України з відміткою про проживання за кордоном;
 • вид на проживання (ПМП або ТМП).

Додатково представник юрособи надає для всіх носіїв ключа по одному конверту на кожного. В іншому випадку може бути відмовлено в оформленні ЕЦП.

Пояснення
Всі копії й виписки, за винятком завірених нотаріально, підписуються керівником юрособи та підтверджуються печаткою (за наявності). Засвідчення документів за допомогою факсимільного підпису не допускається.
Не будуть розглядатися документи, які неможливо читати, з помарками і приписками, написані олівцем, що мають видимі пошкодження.

Порядок заповнення Реєстраційної картки

Реєстраційна картка для юридичної особи заповнюється українською мовою, друкованими літерами без помарок та заповнень олівцем.

Розділ 1

1. Поля «Реквізити Замовника» розділу 1 Реєстраційної картки обов'язкові для заповнення.

Розділ 2

1. В поле «Підрозділ (відділ)» вноситься інформація про підрозділ (відділ), в якому працює підписант замовника (наприклад, відділ планування, відділ митного оформлення вантажів і т. п.). Для підписантів замовника, які займають самостійні посади (наприклад, директор, заступник директора і т. д.) поле «Підрозділ (відділ)» можна не заповнювати.

2. В поле «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» обов'язково вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків підписанта.
У разі, якщо через релігійні переконання підписант відмовився від реєстраційного номера облікової картки платника податків, необхідно заповнювати поле «або серія та номер паспорта».

3. Поля «Ключова фраза голосової аутентифікації» і «Питання,
яке допоможе згадати ключову фразу» обов'язково заповнюються для кожного підписанта, якому необхідно сформувати посилений сертифікат відкритого ключа. Дані поля в подальшому будуть використовуватися для ідентифікації підписувача (в разі блокування посиленого сертифіката) в телефонному режимі.
У разі формування посиленого сертифіката відкритого ключа для друку, поля «Ключова фраза голосової аутентифікації (для електронної печатки)» і «Питання, яке допоможе згадати ключову фразу (для електронної печатки)» також необхідно заповнювати.

4. Поле «Запит на формування сертифіката» заповнюється тільки для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної форми власності та за умови здійснення генерації особистого та відкритого ключів в установі.

Файл запиту на формування сертифіката має обов'язково зберігатися з ім'ям у форматі «ПІБ ЕЕГ-ХХХХХХХХ.рЮ» (ПІБ ЕИ-КЕР ХХХХХХХХ.рЮ), де:

 • ПІБ – прізвище ім’я по батькові підписувача.
 • ЕЕГ-ХХХХХХХХ.рЮ (ЕИ-КЕР ХХХХХХХХ.рЮ) – унікальне ім’я файлу запиту, що формується програмним забезпеченням за замовчуванням.

Наприклад:

 • Іванчик Петро Васильович ЕІІ-69РН089\У.р10;
 • Іванчик Петро Васильович ЕІІ-КЕР КВ508672.р10.

Поле «Запит на формування сертифіката» для підписантів інших юридичних осіб, крім зазначених вище, не заповнюється.

Додаток до Розділу 2 Реєстраційної картки

1. У разі необхідності отримання замовником посилених сертифікатів відкритих ключів для найманих працівників юрособи (наприклад, для бухгалтерів, економістів, брокерів, юристів і т. д.), додатково слід заповнювати та подавати «Додаток до розділу 2 реєстраційної картки».
«Додаток до розділу 2 реєстраційної картки» не є окремим реєстраційним документом і подається виключно з Реєстраційною карткою.

2. Поле «Трудовий договір» для юридичних осіб не заповнюється.

Зразок заповнення Реєстраційної картки для юридичної особи

Зразок заповнення реєстраційної картки для юридичної особи

Зразок заповнення реєстраційної картки для юридичної особи

Зразок заповнення Додатку до Розділу 2 Реєстраційної картки для юридичної особи

Зразок заповнення додатку до розділу 2 реєстраційної картки для юридичної особи

       Реєстраційна картка
       Додаток до Розділу 2 Реєстраційної картки  
       Реєстраційна картка
       Додаток до Розділу 2 Реєстраційної картки
       Зразок заповнення Реєстраційної картки
       Зразок заповнення Додатку до Розділу 2 Реєстраційної картки

Загальний рейтинг (0)

Середня оцінка: 0 из 5

Залиште свій коментар

Залишити коментар від імені гостя

0 / 5000 Character restriction
Your text should be in between 10-5000 characters
 • Коментарі не знайдені