Сучасний бізнес в Україні

... інформаційно-довідковий ресурс

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00(0 Голосів)

Як оформити ЕЦП для ФОП

Для того, щоб оформити і отримати ключ ЕЦП, фізична особа-підприємець (ФОП) надає такі документи:

 • Реєстраційну картку затвердженого зразка. Документ в двох примірниках заповнюється і підписується особисто підприємцем. При цьому ФОП дає згоду на обробку персональних даних.
 • Копії сторінок паспорта з відмітками (місце проживання та ін.), або копію паспорта громадянина України з відміткою про проживання за кордоном. Такі документи завіряються особистим підписом власника.
 • Вид на проживання (завірена власником копія) або цивільний паспорт іншої держави (для іноземців). Надається оригінал паспорта та копія, перекладена на українську мову і завірена нотаріально.
 • Картка платника податків (завірена власником копія). Або копія сторінки українського паспорта, де вказано реєстраційний номер картки платника податків (Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затверджене наказом Міндоходов від 10.12.2013 №779). Якщо ж ви з релігійних міркувань відмовилися від отримання картки платника податків, то повинні надати підтвердження такої відмови (копія сторінки паспорта з відповідною відміткою).

Для того, щоб оформити і отримати ключі ЕЦП найманим працівникам фізичної особи-підприємця (ФОП), необхідно надати такі документи:

 • Реєстраційну картку затвердженого зразка для фізичної особи (ФО). Документ в двох примірниках заповнюється і підписується найманим працівником. При цьому ФО дає згоду на обробку персональних даних.
 • Додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (два примірники).
 • Трудовий договір з найманим працівником (оригінал і копія) для ознайомлення.
 • Копії сторінок паспорта з відмітками (місце проживання та ін.), або копію паспорта громадянина України з відміткою про проживання за кордоном. Такі документи завіряються особистим підписом власника.
 • Вид на проживання (завірена власником копія) або цивільний паспорт іншої держави (для іноземців). Надається оригінал паспорта та копія, перекладена на українську мову і завірена нотаріально.
 • Картка платника податків (завірена власником копія). Або копія сторінки українського паспорта, де вказано реєстраційний номер картки платника податків (Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затверджене наказом Міндоходов від 10.12.2013 №779). Якщо ж найманий працівник з релігійних міркувань відмовився від отримання картки платника податків, то повинно бути надано підтвердження такої відмови (копія сторінки паспорта з відповідною відміткою).

Зверніть увагу
Розділ 2 Реєстраційної картки не потрібно заповнювати в разі, якщо ФОП відмовився від посиленого сертифіката ключів. За винятком полів, які підтверджують дійсність цього документа.
І якщо найманий працівник з релігійних міркувань відмовився від отримання картки платника податків, то її копія не подається.

Інтереси заявника в АЦСК ІДД ДФС може представляти довірена особа на підставі відповідної довіреності, де вказуються повноваження на вчинення необхідних дій, пов'язаних з реєстрацією ЕЦП. Також надаються копії сторінок паспорта повіреного, завірені власником, з необхідними відмітками (місце проживання та ін.).

Представник ФОП повинен бути наділений правом від його імені укладати договір на оформлення ЕЦП. Ця позиція відображається в довіреності.

При подачі документів від імені ФОП довірена особа повинна бути ідентифікована. Надається документ, що засвідчує особу.

Це може бути:

 • паспорт громадянина України;
 • цивільний паспорт іншої держави (оригінал плюс завірена нотаріально копія з українським перекладом);
 • паспорт громадянина України з відміткою про проживання за кордоном;
 • вид на проживання (ПМП).

Додатково представник ФОП надає для всіх носіїв ключа (ФОП та його наймані працівники) по одному конверту на кожного. В іншому випадку може бути відмовлено в оформленні ЕЦП.

Пояснення
Всі копії й виписки, за винятком завірених нотаріально, підписуються ФОП і підтверджуються його печаткою (за наявності). Засвідчення документів за допомогою факсимільного підпису не допускається.
Не будуть розглядатися документи, які неможливо читати, з помарками і приписками, написані олівцем, що мають видимі пошкодження.

Порядок заповнення реєстраційної картки

Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи-підприємця/самозайнятої особи) заповнюється українською мовою, друкованими літерами без помарок та заповнень олівцем.

Розділ 1

1. Поля «Реквізити Замовника» розділу 1 Реєстраційної картки обов'язкові для заповнення.

2. Поле «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» є обов'язковим для заповнення фізичною особою-підприємцем.

У разі, якщо через релігійні переконання підписант відмовився від реєстраційного номера облікової картки платника податків, необхідно заповнювати поле «або серія та номер паспорта».

Розділ 2

1. Інформація «Вулиця, будинок, квартира, телефон, факс, адреса електронної пошти» вноситься в посилений сертифікат за бажанням підписувача, при наявності відміток у відповідних полях реєстраційної картки.

2. Поля «Ключова фраза голосової аутентифікації» і «Питання,
яке допоможе згадати ключову фразу» обов'язково заповнюються для кожного підписувача, якому необхідно сформувати посилений сертифікат відкритого ключа. Дані поля в подальшому будуть використовуватися для ідентифікації підписувача (в разі блокування посиленого сертифіката) в телефонному режимі.
У разі формування посиленого сертифіката відкритого ключа для друку, поля «Ключова фраза голосової аутентифікації (для електронної печатки)» і «Питання, яке допоможе згадати ключову фразу (для електронної печатки)» також необхідно заповнювати.

Додаток до глави 2 реєстраційної картки

1. У разі необхідності отримання посилених сертифікатів відкритих ключів найманим працівникам фізичної особи-підприємця, додатково слід заповнювати та подавати «Додаток до розділу 2 реєстраційної картки».
«Додаток до розділу 2 реєстраційної картки» не є окремим реєстраційним документом і подається виключно з Реєстраційною карткою. Якщо фізична особа-підприємець уже має посилений сертифікат відкритого ключа, то Розділ 1 Реєстраційної картки заповнюється обов'язково.

2. В поле «Підрозділ (відділ)» слід вносити Ф. І. П. підприємця із зазначенням
скороченого статусу, наприклад, «ФОП Кравець В.П.».

3. В поле «Трудовий договір (при наявності)» вносяться дата і номер реєстрації трудового договору найманого працівника.

4. Поле «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» є обов'язковим для заповнення найманими працівниками фізичної особи-підприємця.

У разі, якщо через релігійні переконання підписант відмовився від реєстраційного номера облікової картки платника податків, необхідно заповнювати поле «або серія та номер паспорта».

Зразок заповнення Реєстраційної картки для фізичної особи-підприємця

 Зразок заповнення реєстраційної картки для фізичної особи/фізичної особи – підприємця/самозайнятої особи

Зразок заповнення реєстраційної картки для фізичної особи/фізичної особи – підприємця/самозайнятої особи

Зразок заповнення Додатка до Розділу 2 Реєстраційної картки для фізичної особи-підприємця

Зразок заповнення додатку до розділу 2 реєстраційної картки фізичної особи/фізичної особи – підприємця/самозайнятої особи

       Реєстраційна картка
       Додаток до Розділу 2 Реєстраційної картки  
       Реєстраційна картка
       Додаток до Розділу 2 Реєстраційної картки
       Зразок заповнення Реєстраційної картки
       Зразок заповнення Додатку до Розділу 2 Реєстраційної картки

Загальний рейтинг (0)

Середня оцінка: 0 из 5

Залиште свій коментар

Залишити коментар від імені гостя

0 / 5000 Character restriction
Your text should be in between 10-5000 characters
 • Коментарі не знайдені