Сучасний бізнес в Україні

... інформаційно-довідковий ресурс

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00(0 Голосів)

Єдиний соціальний внесок

Нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) здійснюється відповідно до положень Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Таблиця: Нарахування ЄСВ

Платники єдиного внеску

База нарахування1*

Ставки

Підстава

Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Фізичні особи – підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту).

Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.

Дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.

Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента), що використовує працю фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами

Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, відповідно до Закону про оплату праці та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами

22 %

п. 1 ч. 1 ст. 4,
п. 1 ч. 1 ст. 7,
ч. 5 ст. 8 Закону № 2464

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб 2*:

 


 

 

військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу"

Сума грошового забезпечення

22 %

п. 1 ч. 1 ст. 4,
абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464

осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами 

патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

Сума грошового забезпечення

– осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту

Сума грошового забезпечення

осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини;

Сума допомоги

одного з непрацюючих працездатних батьків,  усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;

Сума допомоги або компенсації

Фізичні особи - підприємці, які обрали загальну систему оподаткування

Сума доходу (прибутку), отриманого від  діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО 3*

22 %
 
 
 

пункти 4–51 ч. 1 ст. 4,
п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464
 
 

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування 

Суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе3*

Члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах

Сума доходу (прибутку), отриманого від  діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО 3*

Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Суми, що визначаються самостійно такими платниками

22 % (крім випадків одноразової сплати)4*

п. 15 ч. 1 ст. 4,
п. 6 ст. 10 Закону № 2464

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зовнішніх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, - за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника.

Суми, що визначаються в порядку встановленому КМУ 5*

22 %

п. 16 ч. 1 ст. 4,
п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464

Підприємства, установи і організації, фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування,в яких працюють особи з інвалідністю

Сума нарахованої заробітної плати працюючих осіб з інвалідністю за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, відповідно до Закону про оплату праці, та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності для працюючих осіб з інвалідністю

8,41

пункти 13 - 14 ст. 8 Закону № 2464

Підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці

5,5

Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці

5,3

Перелік нормативно-правових актів

• Закон № 2464Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

• Закон про оплату праціЗакон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

До відома

1* У разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.

2* Нарахування та сплата ЄСВ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

3* При цьому база для нарахування не може перевищувати максимальну величину, а сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу на місяць (пункти 2 та 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

4* У випадку одноразової сплати ЄСВ за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у т. ч. за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.), сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.

При цьому сума сплаченого ЄСВ не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої на дату укладення договору (п. 5 ст. 10 Закону № 2464).

5* Нарахування та сплата ЄСВ за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, з дня направлення по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому КМУ, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу (п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

Згідно із п. 3 ст. 7 Закону № 2464 нарахування ЄСВ здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Перелік видів виплат, на які не нараховується ЄСВ, затверджено постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Для підприємців-роботодавців встановлено ставку ЄСВ в розмірі 22% бази нарахування ЄСВ. Сума ЄСВ не може бути менше розміру мінімального страхового внеску на місяць, який обчислюється як добуток мінімальної зарплати (МЗП) і ставки ЄСВ (22%).

З 1 січня 2019 року фізособи-підприємці, у яких працюють особи з інвалідністю, застосовують до їх зарплати пільгову ставку ЄСВ - 8,41%. Відповідні зміни внесені в ч. 13 ст. 8 Закону України від 08.07.2010 р № 2464-VI, якою встановлено, що ЄСВ для підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, у яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється в розмірі 8 , 41% бази нарахування ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю.

У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати збільшився і мінімальний місячний розмір ЄСВ. З 2019 року він становить 918,06 грн (4 173 грн х 22%). Також змінилася максимальна величина доходу, на який нараховується єдиний соціальний внесок. З 01.01.2019 р вона становить 62 595 грн (4 173 грн х 15 розмірів мінімальної зарплати).

Мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру зарплати на розмір внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховується зарплата, і сплачується щомісячно.

Якщо база нарахування ЄСВ менше розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, і ставки ЄСВ.

Дана вимога не поширюється на виплату зарплати сумісникам і винагороди за договорами цивільно-правового характеру незалежно від їх розмірів. Також вона не поширюється на працівників, прийнятих або звільнених протягом місяця, т. т. не відпрацювавших всі дні.

Також донарахування ЄСВ не проводиться щодо працівників, яким встановлено пільгову ставку ЄСВ 8,41%, т. т. для працівників з інвалідністю. Це пояснюється тим, що вимога здійснювати донарахування ЄСВ до розміру мінімального страхового внеску пов'язана із застосуванням ставки ЄСВ 22%.

Наприклад, якщо у підприємця за основним місцем роботи працює працівник на умовах неповного робочого часу з зарплатою менше мінімальної, ЄСВ слід нарахувати на розмір мінімальної зарплати (т. т. потрібно провести донарахування ЄСВ). Таке донарахування відбивається в таблиці 6 додатка 4 з ЄСВ, з кодом типу нарахувань «13».

При неповній сплаті ЄСВ працівникові не буде зарахований повний місяць страхового стажу.

Страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і за який щомісяця сплачено нею та/або роботодавцем страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі доплати до розміру мінімального страхового внеску до страхового стажу працівника буде зарахований повний місяць.

При нарахуванні ЄСВ на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах також застосовується ставка ЄСВ 22%. При розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності діє обмеження: середньоденна зарплата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ в розрахунку на один календарний день.

Щоб визначити максимальний розмір бази нарахування ЄСВ на один календарний день, слід розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ в останньому місяці розрахункового періоду розділити на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Таблиця: вимоги, що стосуються підприємців-роботодавців, щодо нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати (МЗП) в залежності від виду доходу

Нарахування ЄСВ з МЗП, якщо дохід менше МЗП
Застосовується Не застосовується
До доходу у вигляді зарплати, винагороди
Якщо працівник прийнятий з першого робочого дня і звільнений останнім робочим днем ​​звітного місяця. Якщо працівник прийнятий не з першого робочого дня і звільнений не останнім робочим днем ​​звітного місяця.
Якщо працівник за основним місцем роботи працює на умовах неповного робочого часу. Якщо працівник - зовнішній сумісник працює на умовах неповного робочого часу, ЄСВ нараховується на фактичний дохід.
Якщо працівник виконує в одного роботодавця поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою), оскільки це є основним місцем роботи (суміщення професій, винагороду за договорами цивільно-правового характеру). Якщо працівник не за основним місцем роботи отримує дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру (базою нарахування ЄСВ є отриманий дохід (прибуток) незалежно від його розміру).
До доходу у вигляді лікарняних
Якщо працівник за основним місцем роботи відпрацював частину місяця, а іншу частину знаходився на лікарняному і загальна сума нарахованого доходу (сума зарплати за відпрацьований час і лікарняного) не перевищує розміру МЗП. Якщо у працівника за основним місцем роботи початок і закінчення лікарняного припадають на різні місяці, ЄСВ у місяці початку лікарняного нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не відома (сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності).
Якщо працівник за основним місцем роботи знаходився на лікарняному повний місяць, в якому сума нарахованого лікарняного менш МЗП, встановленої законом на місяць, за який нараховується зарплата.
Якщо у працівника після розподілу лікарняного загальний дохід за місяць становить менше МЗП (суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відносяться до місяців, за які вони нараховані).
Якщо у працівника сума допомоги по вагітності та пологах після розподілу по місяцях, за які її нараховано, в якомусь місяці менш МЗП.
Якщо період непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами перехідний (з 2018 на 2019 рік), при цьому база нарахування ЄСВ суми допомоги у місцях 2019 року менше розміру МЗП (4 173 грн), за такі місяці слід донарахувати ЄСВ виходячи з нового розміру МЗП.
До доходу у вигляді відпускних
Якщо працівник частину місяця перебував у відпустці без збереження зарплати (крім відпустки без збереження зарплати на період проведення АТО). Якщо працівник повний місяць перебував у відпустці без збереження зарплати (база нарахування ЄСВ відсутня).
Якщо працівник перебував у щорічних відпустках (на дітей, чорнобильських). Якщо працівнику надана відпустка без збереження зарплати на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше семи календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО.

ЄСВ, нарахований на виплати заробітної плати (як за першу, так і за другу половину місяця) в розмірі, встановленому для платників, необхідно сплачувати при кожній такій виплаті, одночасно з видачею зазначених сум. Винятком є ​​випадки, коли внесок, нарахований на ці виплати, вже сплачений або за результатами звірення платника з органом державної фіскальноїї служби (ДФС) за платником визнана переплата ЄСВ, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй. Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці, в тому числі в безготівковій чи натуральній формі.

Якщо роботодавець нарахував зарплату працівнику, але не виплатив, ЄСВ слід сплатити не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним.

Статтею 24 Закону № 2464 визначено обов'язки банків щодо контролю за перерахуванням ЄСВ. При виплаті зарплати гроші видадуть (перерахують) тільки в тому випадку, якщо одночасно з чеком (платіжним дорученням) буде представлено платіжне доручення на перерахування ЄСВ. При цьому суми ЄСВ, що сплачуються за такими документами, повинні бути не менше ніж 1/3 суми коштів для виплати зарплати. Тоді додаткові документи в банк підприємець не пред'являє.

Якщо сума ЄСВ менше 1/3 суми коштів, яку підприємець знімає з рахунку для виплати зарплати, банки видадуть йому гроші або перерахують їх на картки працівникам тільки в тому випадку, якщо з платіжним дорученням буде представлений оригінал довідки-розрахунку, погодженої з відповідним органом ДФС .

Довідку-розрахунок підприємець складає в трьох примірниках і подає до органу ДФС за місцем реєстрації. Вона підлягає невідкладному погодженню. При цьому один примірник залишається в органі ДФС, другий - видається в банк, а третій - залишається у підприємця.

Підприємці, які сплачують Єдиний податок, зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі не менше мінімального страхового внеску, який обчислюється як добуток МЗП та ставки ЄСВ (22%).

Мінімальний ЄСВ за місяць у 2019 році дорівнює 918,06 грн (4 173 грн х 22%).

Загальносистемники нараховують ЄСВ на суму підприємницького доходу, що підлягає оподаткуванню податком на доходи. При цьому сума ЄСВ також не може бути менше розміру місячного мінімального страхового внеску.

Зі збільшенням розміру мінімальної зарплати у 2019 році змінилася максимальна величина доходу, на яку нараховується єдиний соціальний внесок. Складає вона 15 розмірів МЗП (62 595 грн). Отже, максимальний ЄСВ на місяць - 13 770,90 грн.

Як і раніше не сплачують за себе ЄСВ підприємці (незалежно від системи оподаткування), які відносяться до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», і отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.

Для всіх підприємців діють єдині квартальні терміни для сплати ЄСВ: до 20-го числа наступного за кварталом місяця. Тобто і єдинники, і загальносистемники сплачують ЄСВ у одні й ті ж терміни. Нагадаємо, що п. 14 р. II Порядку від 14.04.2015 р № 435 передбачено перенесення граничного терміну сплати ЄСВ в разі, якщо такий строк припадає на святковий або вихідний день.

Таблиця: Розмір мінімального і максимального ЄСВ по кварталах на 2019 рік

Граничний
термін сплати
Мінімальний ЄСВ
за квартал, грн
Максимальний ЄСВ
за квартал, грн
19 квітня
19 липня
21 жовтня
20 січня
2 754,18 41 312,70

Загальний рейтинг (0)

Середня оцінка: 0 из 5

Залиште свій коментар

Залишити коментар від імені гостя

0 / 5000 Character restriction
Your text should be in between 10-5000 characters
  • Коментарі не знайдені