Сучасний бізнес в Україні

... інформаційно-довідковий ресурс

Спрощена система оподаткування у вигляді сплати Єдиного податку

При виборі спрощеної системи оподаткування (ССО) зі сплатою єдиного податку (ЄП) підприємець керується гл. 1 р. XIV Податкового кодексу України (ПКУ). Що в цьому розділі сказано?

У документі відповідно до особливого механізму оподаткування встановлюється заміна таких податків і зборів:

 • Податку на прибуток підприємств і організацій.
 • Прибуткового податку з доходів від господарської діяльності фізичних осіб - підприємців (ФОП), які є платниками єдиного податку I - III групи.
 • Податку на додану вартість (ПДВ). Виняток становлять випадки...

У яких випадках не допускається використання спеціального режиму оподаткування у вигляді сплати ЄП

Платники єдиного податку (ЄП) можуть займатися не будь-якою підприємницькою діяльністю. Чого не можна робити?

До діяльності, забороненої для платників ЄП відноситься (п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України):

 • Все, що пов'язано з підакцизними товарами. Мається на увазі їх виробництво і продаж, експортно-імпортні операції. Виняток становлять продажу в роздріб ПММ (ємності не більше 20 л), столових вин і пива.
 • Все, що пов'язано з дорогоцінними каменями і металами. Мається на увазі їх видобуток, виробництво та продаж. Виняток становлять виробництво, постачання і продаж виробів (ювелірних і...

Групи платників ЄП

Платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ССО) зі сплатою єдиного податку (ЄП) класифікуються за групами відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України.

Групи платників ЄП:

 1. До першої групи відносяться фізичні особи-підприємці (ФОП), що працюють самостійно, без залучення найманого персоналу. Обсяг доходу за календарний рік для таких платників не повинен перевищувати 300 тис. грн. При цьому підприємці I групи мають право торгувати в роздріб на ринках з обладнаних торгових місць та/або надавати...

Побутові послуги

Послуги побутового характеру, які здійснюють підприємці, які є платниками єдиного податку (ЄП) першої і другої груп (п. 291.7 ст. 291 Податкового кодексу):

 • виконання замовлень з виготовлення модельного та іншого взуття;
 • ремонт й підгонка модельного та іншого взуття;
 • виконання замовлень з виготовлення модельних та інших швейних виробів;
 • виконання замовлень з виготовлення модельних та інших шкіряних виробів;
 • виконання замовлень з виготовлення модельних та інших хутряних виробів;
 • виконання...

Реєстрація платником ЄП та анулювання такої реєстрації

Реєстрація платником єдиного податку (ЄП) з видачею свідоцтва та анулювання такої реєстрації здійснюється відповідно до вимог ст. 299 Податкового кодексу України (ПКУ).

Свідоцтво платника єдиного податку видається суб’єкту господарювання, який подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Бланк свідоцтва платника єдиного податку є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв платників єдиного податку здійснюється органами державної податкової служби.

Свідоцтво платника єдиного...

Перехід на ЄП або відмова від спрощеної системи

Перехід на єдиний податок (ЄП) або відмова від спрощеної системи здійснюється відповідно до вимог ст. 298 Податкового кодексу України (ПКУ).

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.

Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками...

Облік і звітність платників ЄП

При веденні обліку і складанні звітності платники єдиного податку (ЄП) керуються ст. 296 і 297 Податкового кодексу України (ПКУ).

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та п’ятої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової...

Нарахування та сплата ЄП

Нарахування та сплата єдиного податку (ЄП) здійснюється відповідно до ст. 295 Податкового кодексу України (ПКУ).

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше...

Звітний період для платників ЄП

Податковий (звітний) період для платників єдиного податку визначається відповідно до ст. 294 Податкового кодексу України (ПКУ).

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої — шостої груп є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Для суб’єктів...

Ставки ЄП

Ставки єдиного податку (ст. 293 Податкового кодексу України (ПКУ)) встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі — мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську...

Які доходи не включаються до складу доходів платника ЄП

Дохід підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування (ССО) зі сплатою єдиного податку (ЄП), визначається на підставі пп. 292.1-292.10 ст. 292 Податкового кодексу України (ПКУ).

До доходів платника ЄП не відносяться (пп. 292.11 ст. 292 ПКУ):

 1. Суми податку на додану вартість.
 2. Суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку.
 3. Суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів.
 4. Суми коштів...

Як визначаються доходи платника ЄП та їх склад

Дохід підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування (ССО) зі сплатою єдиного податку (ЄП), визначається на підставі пп. 292.1-292.10 ст. 292 Податкового кодексу України (ПКУ).

До доходів платника ЄП відноситься:

 • Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) - це сукупний дохід, який підприємець отримав за звітний податковий період. Форма одержуваного доходу може бути грошова (готівкова, безготівкова), матеріальна, нематеріальна. Сюди не включаються пасивні доходи (проценти, дивіденди, роялті, виплати і відшкодування за страховками) і продаж ФОП власної...