Сучасний бізнес в Україні

... інформаційно-довідковий ресурс

Реєстрація ФОП: які документи подаються

Згідно зі ст. 18 Закону № 755-IV для реєстрації ФОП фізична особа має подати такі документи:

Для того, щоб включити в держреєстр відомості про фізичну особу-підприємця, яка була зареєстрована до 01.07.2004, даних про яку немає в Єдиному державному реєстрі, треба подати заяву про держреєстрацію включення відомостей про фізичну особу-підприємця до Єдиного державного реєстру.

Пояснення
Якщо коротко, то майбутній підприємець подає заяву про реєстрацію. Це основне. В цей же час він повинен вибрати, на якій системі буде працювати. За замовчуванням вибирається загальна система. Для застосування спрощеної системи оподаткування потрібно подати відповідну заяву.
Також потрібно визначитися, чи будете ви платником ПДВ. Якщо ні, то заява не подається.
Якщо ви ще неповнолітній, але вже досягли віку 16 років і виявили бажання спробувати себе у підприємництві, то для подачі документів на реєстрацію знадобиться згода батьків (опікунів, піклувальників).

Для того, щоб здійснити держреєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які є в Єдиному державному реєстрі, треба подати наступні документи:

 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • документ, який підтверджує сплату адміністративного збору – у тих випадках, які передбачені цим Законом;
 • копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, – для тих фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і в них є відмітка в паспорті про можливість здійснювати різні платежі за серією та номером паспорта.

Пояснення
Ви вже діючий підприємець, пройшли держреєстрацію. Але раптом у вас в житті щось змінилося, наприклад, поміняли прізвище. В цьому випадку необхідно змінити і відомості, наявні в держреєстрі.
Для цього ви повинні подати відповідну заяву, підтвердити сплату адмінсбора і зміни номера облікової картки (якщо такі зміни вносилися). Плюс подати копії деяких сторінок паспорта.

Для держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця подаються на вибір такі документи:

 • заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням – у разі держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням;
 • ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою – у разі держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою.

Пояснення
Якщо ви вирішили припинити займатися підприємництвом, то також повинні подати заяву затвердженого зразка в реєстраційний орган.
У разі, якщо підприємець помер, втратив дієздатність, пропав без вісті, то заяву подає довірена особа або родичі.

Якщо документи подаються заявником особисто, то знадобиться:

 • паспорт громадянина України;
 • або тимчасове посвідчення громадянина України;
 • або паспортний документ іноземця;
 • або посвідчення особи без громадянства;
 • або посвідку на постійне чи тимчасове проживання.

У разі подання документів представником заявника, додатково треба подати примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, який підтверджує його повноваження.
Заборонено вимагати будь-які додаткові документи для проведення реєстрації, якщо вони не передбачені ст. 18 Закону № 755.

Також слід звернути увагу на те, що в самій заяві відображується реєстраційний номер облікової картки платника податків, яку фізична особа має отримати ще до подачі заяви. Така облікова картка має форму № 1ДР, яка є додатком до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженого наказом Мінистерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779. Згідно з пп.2 п. 2.2 р. II наказу Мінфіну України від 09.12.2011 № 1588 реєстраційний номер облікової картки платника податків-фізичної особи є податковим номером платника податків, за яким ведеться облік ФОП у контролюючих органах.

Термін розгляду документів, поданих для держреєстрації ФОП у відповідності зі ст. 26 Закону № 755 встановлений протягом 24 годин після того, як вони надійшли, крім вихідних та святкових днів.

Коли немає підстав для зупинення розгляду документів та/або відмови в держреєстрації, держреєстратор проводить реєстраційну дію, у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди, шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

За результатом проведеної держреєстрації держреєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру вносить відомості до цього реєстру та формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день проведення держреєстрації.

Загальний рейтинг (0)

Середня оцінка: 0 из 5

Залиште свій коментар

Залишити коментар від імені гостя

0 / 5000 Character restriction
Your text should be in between 10-5000 characters
 • Коментарі не знайдені