Украина vs Россия Плюс

...социальное моделирование

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Об организаци информационной сети

Информация - явление безграничное. Поэтому, если поиск фактов и информация о них не организована, то найти и воспользоваться соотвествующей информацией будет очень сложной или невозможной.

Для эффективности поиска, получения и использования необходимой информацией необходима определенная организованность, сетевые связи, возможность публикаци ( придания информации публичной доступности, обнародования), или сообщения о существовании информации с указанием порядка и условия ее раскрытия, если информация может быть полезна и использована в определенных целях.

С учетом поднятых на сайте тем и направлений, можно привести несколько примеров возможной ( пока возможной, в виде методологических соображений) форм организации деятельности по сбору, публикаций и использованию соответсвующей информации. Возьмем к примеру, такое направление, как Гражданская юстиция ( Гражданская, публичная справедливость).

Одним из видов активности граждан, направленных на осуществление актов Гражданской справедливости, может и должна быть активность в разоблачении противоправной деятельности властей ( должностных лиц), т.е. противоборство с коррупцией.

Коррупция имеет две стороны. Одна из них - получение взяток и обеспечение неосновательного обогащения, за счет неопределенного количества граждан и, соответствующие, точнее несоответствующие официальным доходам образ жизни, использование благ.

И другая, более существенная сторона, это объективные последствия противоправной деяний ( действий или бездействий ) представителей власти, направленная на нарушение прав граждан. Речь идет о реалиный, действительных механизмах осуществленя власти, в противоположность к официально задекларированному порядку осуществления власти. Хочу особо подчеркнуть, что речь идет не только о деяниях, но и бездействии властей, что образует " состав преступления" - со стороны представителей власти.

Давайте обратимся к той части Уголовного кодекса Украины, какая предусматривает ответственность за должностные преступления.

Р о з д і л XVII

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне,

з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в

інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи

службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно

заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та

інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам,

або інтересам юридичних осіб, -

карається виправними роботами на строк до двох років або

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до

трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,

якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

П р и м і т к а. 1. Службовими особами є особи, які постійно

чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також

обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи

організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з

виконанням організаційно-розпорядчих чи

адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі

обов'язки за спеціальним повноваженням.

2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без

громадянства, які виконують обов'язки, зазначені в пункті 1 цієї

примітки.

3. Істотною шкодою у статтях 364, 365, 367, якщо вона полягає

у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в

сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів

громадян.

4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367, якщо вони полягають

у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті

п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум

доходів громадян.

{ Стаття 364 із змінами, внесеними згідно із Законами N 270-VI

( 270-17 ) від 15.04.2008, N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009

- зміни по Закону N 1508-VI втратили чинність на підставі Закону

N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010 }

Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне

вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих

їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду

охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних

осіб, -

карається виправними роботами на строк до двох років або

обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на

строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох

років.

2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно

супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і

такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за

відсутності ознак катування, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми

років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,

якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років.

{ Стаття 365 із змінами, внесеними згідно із Законами N 270-VI

( 270-17 ) від 15.04.2008, N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009,

N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010 }

Стаття 366. Службове підроблення

1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до

офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше

підроблення документів, а також складання і видача завідомо

неправдивих документів -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років.

{ Стаття 366 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1508-VI

( 1508-17 ) від 11.06.2009 - зміни втратили чинність на підставі

Закону N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010 }

Стаття 367. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне

виконання службовою особою своїх службових обов'язків через

несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих

громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам

окремих юридичних осіб, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до

трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до

двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або без такого.

{ Стаття 367 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1508-VI

( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010 }

Стаття 368. Одержання хабара

1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за

виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в

інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй

влади чи службового становища -

карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі

п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або

позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на

строк до трьох років.

2. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою,

яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою

групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою

особою, яка займає особливо відповідальне становище, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

П р и м і т к а. 1. Хабарем у великому розмірі вважається

такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний

мінімум доходів громадян, в особливо великому - такий, що у

п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів

громадян.

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище,

є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких

згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу"

( 3723-12 ) віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої

категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники,

заступники керівників органів державної влади та управління,

органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та

одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне

становище, є особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону

України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно із

статтею 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.

3. Повторним у статтях 368 і 369 цього Кодексу визнається

злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів,

передбачених цими статтями.

4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою

хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи

службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи

законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення

службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою

запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних

інтересів.

{ Стаття 368 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1508-VI

( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010 }

Ответственность за реакцию, на факты совершения преступлений в этой сфере преступной деятельности лежит на прокуратуре, если эти деяния не сопряжены с другими преступлениями, какие относятся к ответственности за иные сопряженные преступления, скажем хищения, сопряженные с правомерным владением. Стаття 112. Підслідність

У справах про злочини, передбачені статтями ... 364, 365, 366,

367, 368, ... Кримінального кодексу України, а також у всіх справах про злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу" та особами, посади яких віднесено до 1-3 категорії посад, працівниками правоохоронних органів досудове слідство провадиться слідчими прокуратури. За постановою Генерального прокурора України, його заступників, прокурора області та прирівняних до них прокурорів слідчими прокуратури можуть розслідуватися і інші злочини.

У справах про злочини, передбачені статтями 191, 202,

частиною другою статті 205, статтями 210, 211, 255, 256, 257

Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться тим органом, який порушив кримінальну справу. Якщо під

час розслідування цих та інших справ будуть встановлені злочини,

передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 368, ...

Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), пов'язані із злочинами,

про які порушено справу, вони розслідуються тим органом, що

порушив справу."

По большому счету, т.е. при относительно высоком уровне моральноси, гражданам, имеющим гражданскую позицию нетерпимости к совершаемым преступлениям и небезразличным к фактам, ставшим им известными о преступлениях предстаителей власти, НЕОБХОДИМО сообщать об известных им готовящимся или совершаемых или совершенных преступлениях. Но! Куда и кому сообщать? Прокуратуре? Но, прокураоры есть часть власти, и нередко, в частности, в рейдерских схемах, прокуратура "крышует" рейдеров, т.е. соучаствует в рейдерстве, пока не признанной разновидности, по сути, - бандитизма. Публикации в Интернете данных ( фактов), какие могут быть основанием для возбуждения дел не является основанием для возбуждения дел. ( статья 94 УПК Украины: Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної

справи

Приводами до порушення кримінальної справи є:

1...

4) повідомлення, опубліковані в пресі;

5)

Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є

достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину." )

Т.е. Об Интернете ничего не сказано. И это понятно, поскольку в Интернете может быть опубликовано все, что угодно.

Однако, всякий состав пресптупления, особенно в упомянутой сфере ( преступления в сфере служебной ( властной) деятельности ) имеют свои следы. Конечно, там где результатом преступления ( коррупции) есть правомерное действие, там преступление имеет большую общественную опасность, однако результат таких преступлений имеет общий положительный эффект: надлежащее применение закона или правомерность. И таких случаев, полагаю больше. Однако, разоблачения Гражданами таких случаев сложнее, хотя не исключено. Однако,законы, в некоторых случаях, исключают ответсвенность преступников, если они " деятельно раскаялись, т.е. до того, как органам "правопорядка" стало известно о севершенных ими преступлениях ( дачи взатки). Сложнее, с провокациями, когда взятки "даются" под оперативным контролем самих органов, т.е в соучастии этих "органов". С моральной точки зрения, это зло.

Однако, для общей пользы, с соблюдением моральности, бороться

Информацией с такими видами преступных деяний ( действий и бездействий) властей необходимо.

В этой сфере, огромное значение имеет оперативно- разведовательная деятельность, на какую уполномочены, соотвествующие органы власти ( в осноном в системе МВД, СБУ). Но мы, граждане то знаем, что эти органы были и естьорганами политизированными, зависимыми от политических сил, власть предержащих. Поэтому, эти органы имеют директивы, и соответственно ведут или не ведут оперативно- разыскную деятельность, а скорее всего не очень ведут, поскольку это сфера прокуратуры, какая не имеет органов оперативно разыскной направленности. А по законам бюрократии есть размежевание ответственности и компетентности, что ведет к системе безответственности, если нет особых указаний начальства.

Вот и возникает необходимость в активност самих граждан, для противоборства с явлениями преступными, с какими не ведется надлежащего противоборства со стороны, так называемых "компетентных органов".

Однако,факты, на основании какиех можно судить о соблюдении властями своих обязанностей или о фактах, какие могут быть основанием для изоблечения в преступной деятельности, граждане могут сообщать, в том числе в оперативно- информационном смысле общественным силам ( организациям,для подготовки и проведения актов гражданской юстиции ( судов фактов). Особенно это важно в части установления фактов "БЕЗДЕЙСТВИЯ" со стороны той же прокуратуры, по известным ( из печати) - фактам преступной деятельности в сфере служебной деятельности или при осуществлении власти.

Полагаю, что со временем возникнут сети основанные на активности граждан, какие будут инфоррмировать об известных им готовящихсяя, совершаемых или совершенных преступлениях властей. И это важно. Есть в дипломатии принцип: "Угроза сильнее нападения!".

Преступления, как правило, осуществляются тайно. Масштабы преступлений давно выросли до состояния тайной войны против гражддан,,их общих публичных интересов. На мой взгляд, минимизайия "тайности" - может дать некоторый эффект в минимизации таких форм преступлений против народа ( публики).

Полагаю, что в будещем станет возможным создания "легиона чести", "рыцарского клуба", а в современном смысле "СЕТЕЙ", ставящих перед собой цели борьбы с злоупотреблениями властью или служебных полномочий.